Психологія управління в надзвичайних ситуаціях

11 червня 2024

Державні службовці категорії «Б», посадові особи місцевого самоврядування завершили навчання за загальною короткостроковою програмою «Психологія управління в надзвичайних ситуаціях». 
Програма була спрямована на підвищення компетенцій у сфері психологічного управління під час кризових ситуацій та надзвичайних подій. Важливими аспектами курсу стали теми управлінської психології, стрес-менеджменту, комунікації у кризових умовах та підтримки населення у складних ситуаціях. 
Лекції та практичні заняття проводили провідні експерти-психологи та фахівці з кризового управління, а саме: Ірина Кривошеєва, Наталія Корецька, Ганна Демченко, Олена Демчук.
Особливу увагу було приділено розробці ефективних стратегій комунікації та управлінню стресовими станами як серед керівного складу, так і серед підлеглих. 
Отримані сертифікати стануть важливим доповненням до професійної кваліфікації слухачів та дозволять застосовувати набуті знання у повсякденній роботі.