Дата

проведення

Компетентності

Назва програми

Категорія учасників навчання

Кредити ЄКТС

Форма

проведення

навчання

( очна, дистанційна, змішана )

Покликання

на

реєстрацію

липень

категорія "Б"

-    знання законодавства у сфері бухгалтерського обліку

-    професійні знання бюджетного планування

категорія "В"

-    знання законодавства у сфері бухгалтерського обліку

-    професійні знання основ підготовки аналітичних документів, звітів

- виконання на високому рівні поставлених задань

Спеціальна короткострокова програма

"Бухгалтерський облік та фінансова звітність у бюджетних установах"

Державні службовці0,6Дистанційно

реєстрація

липень

-    знання законодавства у сфері бухгалтерського обліку

-    професійні знання основ підготовки аналітичних документів, звітів

- виконання на високому рівні поставлених задань

Спеціальна короткострокова програма

"Бухгалтерський облік та фінансова звітність у бюджетних установах"

Посадові особи місцевого самоврядування0,6Дистанційно

реєстрація

липень

категорія "Б"

-    знання законодавства у сфері податкового адміністрування

-    професійні знання з основ управління публічними фінансами

категорія "В"

-    професійні знання основ бюджетного планування

- виконання на високому рівні поставлених задань

Спеціальна короткострокова програма

"Управління фінансами та фінансовий контроль в органах державної влади та місцевого самоврядування Рівненської області"

Державні службовці місцевих органів виконачої влади, посадові осби місцевого самоврядування0,33Дистанційно

реєстрація

липень

категорія "Б"

-    знання законодавства у сфері запобігання та протидії корупції

-    професійні знання щодо етичної поведінки публічних службовців

- доброчесність

категорія "В"

-    знання законодавства у сфері запобігання та протидії корупції

-    професійні знання щодо етичної поведінки публічних службовців

- доброчесність

Загальна короткострокова програма

"Етика та доброчесність на державні службі"

Група №2

Державні службовці місцевих органів виконачої влади0,33Дистанційна

реєстрація

липень

категорія "Б"

-    прийняття ефективних рішень

-    впровадження змін

-    комунікація та взаємодія

категорія "В"

-    виконання на високому рівні поставлених задань

-    сприйняття змін

- командна робота та взаємодія

Загальна короткострокова програма

"Професіоналізм державних службовців як умова ефективної діяльності органів влади"

Група №2

Державні службовці місцевих органів виконачої влади0,6Дистанційна

реєстрація

 

липень

категорія "Б"

-    знання законодавства про державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції

-    професійні знання стандартів ЄС у відповідній сфері та заходів адаптації законодавства

-    комунікація та взаємодія

категорія "В"

-    знання законодавства про державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції

-    професійні знання стандартів ЄС у відповідній сфері та заходів адаптації законодавства

Загальна короткострокова програма

"Європейська та євроатлантична інтеграція України"

Група №2

Державні службовці місцевих органів виконачої влади, посадові осби місцевого самоврядування, депутати місцевих рад0,33Дистанційна

реєстрація

червень  

липень

категорія "Б"

- знання законодавства у сфері прав людини

- знання про права, свободи та обов'язки людини і громадянина, засади запобігання та протидії дискримінації

категорія "В"

- знання законодавства у сфері прав людини

- знання про права, свободи та обов'язки людини і громадянина

Загальна короткострокова програма

"Забезпечення дотримання прав людини та протидія дискримінації"

Державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, депутати місцевих рад0,6Дистанційна

реєстрацію завершено

червень 

липень

категорія "Б"

- професійні знання державної мови;

- комунікація і взаємодія;

категорія "В"

- професійні знання державної мови;

- командна робота і взаємодія

Загальна короткострокова програма

"Мовний імідж публічного службовця"

Державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування0,6Дистанційнареєстрацію завершено

липень 

 категорія "Б"

-  знання законодавства з питань ведення військового обліку та мобілізаційної роботи

-  управління організацією роботи та персоналом

категорія "В"

-   виконання на високому рівні поставлених завдань

- знання законодавства з питань ведення військового обліку та мобілізаційної роботи

Спеціальна короткострокова програма

"Військовий облік та мобілізаційна робота"

Державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування0,33Дистанційна

реєстрацію завершено

червень 

липень

категорія "Б"

- прийняття ефективних рішень

- комунікація та взаємодія

- впровадження змін

Загальна професійна (сертифікатна) програма для державних службовців (не рідше одного разу на три роки)

Державні службовці категорії "Б"2Дистанційна

реєстрацію завершено

липень

категорія "В"

- виконання на високому рівні поставлених завдань

- командна робота та взаємодія

- сприйняття змін

Загальна професійна (сертифікатна) програма для державних службовців (не рідше одного разу на три роки)

Державні службовці категорії "В"2Дистанційна

реєстрацію завершено

* точні дати проведення навчань попередньо буде опубліковано на сайті. Покликання на навчання надсилатимуться на вказані електронні адреси.