У своїй діяльності Рівненський регіональний центр підвищення кваліфікації керується:

Статутом Центру

Ліцензією

Конституцією України

 

Законами України:

 1. Закон України від 01 липня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 2. Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19
 3. Закон України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII «Про освіту» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/print

 

Постановами Кабінету Міністрів України:

 1. Постанова КМУ від 6 лютого 2019 р. № 106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-%D0%BF
 2. Постанова КМУ від 14 липня 1999 року № 1262 «Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/1262-99-%D0%BF
 3. Постанова КМУ від 16 грудня 2004 року № 1681 «Про регіональний центр підвищення кваліфікації»  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1681-2004-%D0%BF
 4. Постанова КМУ від 27 вересня 2016 року № 674 «Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/674-2016-%D0%BF

 

Розпорядженнями Кабінету Міністрів України:

 1. Розпорядження КМУ від 01 грудня 2017 року № 974 «Про схвалення Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974-2017-%D1%80
 2. Розпорядження КМУ від 10 травня 2018 року № 342 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342-2018-%D1%80

 

Наказами НАДС 

 1. Наказ від 26 листопада 2019 року № 209-19 «Про затвердження Положення про вебпортал управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 грудня 2019 р. за № 1234/34205 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1234-19
 2. Наказ НАДС від 10 жовтня 2019 р. № 185-19 «Про затвердження Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2019 р. за № 1159/34130 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1159-19
 3. Наказ НАДС від 15 жовтня 2019 р. № 188-19 «Про затвердження Методики визначення та проведення аналізу потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2019 р. за № 1157/34128 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1157-19
 4. Наказ НАДС від 12 грудня 2019 р. № 226-19 «Про затвердження порядку нарахування кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2019 р. за № 1288/34259 https://nads.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-narahuvannya-kreditiv-yekts-za-rezultatami-profesijnogo-navchannya
 5. Наказ НАДС від 12 грудня 2019 р. № 227-19 «Про затвердження порядку визнання документів та результатів навчання за програмами підвищення кваліфікації, а також участі у заходах з обміну досвідом», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2019 р. за № 1289/34260 https://nads.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-viznannya-dokumentiv-ta-rezultativ-navchannya-za-programami-pidvishchennya-kvalifikaciyi-takozh-uchasti-u-zahodah-obminu-dosvidom
 6. Наказ НАДС від 04 грудня 2019 р. № 221-19 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання та моніторингу виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця (індивідуальної програми професійного розвитку» https://nads.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shchodo-skladannya-ta-monitoringu-vikonannya-individualnoyi-programi-pidvishchennya-rivnya-profesijnoyi-kompetentnosti-derzhavnogo-sluzhbovcya-indi
 7. Наказ НАДС від 26 листопада 2019 р. № 211-19 «Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування», зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 02 січня 2020 року за № 5/34288 https://nads.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-organizaciyi-pidvishchennya-kvalifikaciyi-derzhavnih-sluzhbovciv-goliv-miscevih-derzhavnih-administracij-yih-pershih-zastupnikiv-ta-zastupnikiv-posadovih-osib-misc