Для забезпечення зростаючих потреб області у професійних кадрах та на виконання Указу Президента України „Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців”, постанови Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 року №224 з питань організаційного, кадрового і матеріально-технічного забезпечення системи підвищення кваліфікації державних службовців, керівників державних підприємств, установ і організацій розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 24 квітня 1996 року № 245 було утворено регіональний центр підвищення кваліфікації державних службовців, керівників державних підприємств, установ і організацій, який був перейменований на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 року № 1688 „Про перейменування центрів підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ й організацій” розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 29 березня 2002 року № 192 у Рівненський регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій.

Центр діє під безпосереднім керівництвом і контролем Рівненської обласної державної адміністрації і є навчальним закладом загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій, який виконує функції регіонального навчального і науково-методичного центру.