Перелік програм, які пропонує Рівненський РЦПК

на задоволення потреб державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування у професійному навчанні*

 

Програми розроблені з урахуванням пріоритетних напрямів (тем) для підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування за загальними професійними (сертифікованими) та короткостроковими програмами у 2024 році

 

 

0,2ЄКТС = 6год.0,3ЄКТС =  9год.0,33ЄКТС = 10год.0,5ЄКТС = 15год.0,6ЄКТС = 18год.0,7ЄКТС = 21год.2ЄКТС = 60год.

 

 

---

 

** Цей перелік може бути доповнений іншими програмами підвищення кваліфікації, які будуть розроблятися на звернення замовників освітніх послуг