В умовах постійно зростаючого навантаження та викликів, з якими стикаються публічні службовці, розвиток умінь та навичок управління стресом є надзвичайно актуальним.

6 червня 2024

Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування підвищили кваліфікацію за загальною короткостроковою програмою «Стресостійкість як компонент професійної компетентності публічного службовця». 
Основною метою навчання було покращення рівня стресостійкості учасників, що є важливою складовою їхньої професійної компетентності. 
Слухачі відзначили високу практичну цінність отриманих знань та навичок. Вони підкреслили, що запропоновані техніки та методи можна безпосередньо застосовувати у їхній професійній діяльності для покращення особистої ефективності та здоров’я. 
Плануємо продовжувати організовувати такі заходи для сприяння професійному розвитку та зміцнення психоемоційного здоров’я публічних службовців.